Inspectie lasapparatuur

TeHaBe kan jaarlijks uw lasapparaten keuren volgens de NEN-EN-IEC 60974-4 en verificeren volgende de NEN-EN-IEC 60974-14. De keuring kan los worden uitgevoerd of middels een onderhoudscontract per lasapparaat. Onze klanten krijgen middels een inlogcode en wachtwoord toegang tot ons klantenportaal via het tabblad inspectie, om alle keuringsrapporten in te zien en af te drukken. 


Het keuren volgens de NEN-EN-IEC 60974-4:

Tijdens het keuren wordt een visuele inspectie, een elektrische- en een functionele test uitgevoerd.

Visuele inspectie:

Toorts of elektrodenhouder en massaklem:
- ontbrekende of defecte isolatie
- defecte aansluitingen
- defecte of ontbrekende schakelaars
- andere beschadigingen

Primaire voeding:
defecte of beschadigde aansluitkabel
- beschadigde voedingsstekker
- gebroken of gesmolten pennen
- kabel uit trekontlasting of trekontlasting defect

Secundaire zijde:
- laskabels, breuk of beschadigde isolatie
- defecte of thermisch vervormde connectoren
- geschiktheid kabels en/of connectoren 

Behuizing:
- defecte of beschadigde onderdelen aan de machine
- onbevoegde modificaties
- koelopeningen geblokkeerd of ontbrekende filters
- tekenen van overbelasting of ondeugdelijk gebruik
- missende of defecte beschermkappen 
- missende of defecte wielen, hijsogen, etc.
- defecte draadrol-adapters
- geleidende objecten in de omgeving

Bediening:
- defecte schakelaars, knoppen, meters, lampjes en displays
- defecte manometers/flowmeters reduceerventiel
- verkeerd toegepaste zekeringen/beveiligingen die vanaf de buitenkant bereikbaar zijn

Algemeen:
- koelvloeistofniveau en vervuiling
- defecte gasslangen en aansluitingen
- slechte leesbaarheid van markeringen en aansluitingen
- andere beschadigingen of aanwijzingen van ondeugdelijk gebruik

Elektrische test:

- weerstand van de beschermingsleiding
- isolatieweerstand tussen primaire zijde en het las-circuit
- isolatieweerstand tussen las-circuit en beschermleiding
- isolatieweerstand tussen primaire zijde en beschermleiding
- primaire reële lekstroom
- secundaire nullaststpanning, piek- en RMS waarde

Functionele test (na een reparatie):

- voedingsspanningscontacten controleren of meten
- indien aanwezig: controle gasklep op functioneren en lekkageNEN-EN-IEC 60974-14 Verificatie:

De kwaliteit- en veiligheidseisen voor het verkrijgen van een CE-keurmerk wordt steeds strenger. Indien je EN 1090 gecertificeerd bent, dan dienen de bedrijfsmiddlen te voldoen aan extra normen op het gebied van keuring en validatie. Naast de elektrische veiligheidskeuring IEC 60974-4 dient dan ook gevalideerd te worden volgens de NEN-EN-IEC 60974-14 norm.

Verificatie van lasapparatuur:

In de NEN-EN-IEC 60974-14 staat dat de verificatie (voorheen validatie) door een vakman moet worden uitgevoerd. Het dient één keer per jaar te gebeuren, zodat de lasparameters betrouwbaar zijn. Bij het valideren wordt gecontroleerd of het aangegeven ampere en voltage op de displays van de lasmachine overeenkomen met de werkelijkheid. De afgelezen waarden en eventuele afwijkingen hiervan worden gedocumenteerd.